SURFacademy-Workshop maken van verrijkte publicaties

Onderzoek is rijker dan publicaties alleen. Door publicaties in samenhang te presenteren met onderliggende onderzoeksmaterialen biedt het meer inzicht, meer kwaliteit en meer mogelijkheden voor de wetenschap.

De workshop Maken van Verrijkte Publicaties op 19 oktober 2011 biedt u de mogelijkheid om het maken van een Verrijkte Publicatie uit te proberen.

Clifford Tatum zal hier het eHumanities Enhanced Publication project (Semantic WORDS) presenteren.

Meer over deze workshop vindt u via deze link:

http://www.surf-academy.nl/programma/event/?id=396