TINPOT-project: 2 master-studenten en een student-assistent

Uiterlijk 1 september 2012 wil het Meertens Instituut van start gaan met het zogenaamde TINPOT-project: een afstudeerproject van 6 maanden naar Taal, Identiteit, Netwerken en Produktgeruchten Op Twitter, dat moet resulteren in een module met analyse-software en één gezamenlijke of twee afzonderlijke master-scripties.

Het Meertens Instituut zoekt voor dit afstudeerproject TINPOT:

A. Een master-student/stagiair op het gebied van computer science met programmeer-ervaring en kennis van natural language processing

B. Een master-student/stagiair op het gebied van (socio)linguistiek, etnologie, antropologie of culturele studies

C. Een student-assistent in de geesteswetenschappen die kan annoteren en testgegevens kan evalueren


Meer informatie: http://www.meertens.knaw.nl/cms/en/vacancies/143936-tinpot-project-2-master-studenten-en-een-student-assistent