Symposium Torah and Qur'an recitations

Symposium Torah and Qur’an Recitation in the Netherlands

Please find the English text below

===============================================

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het symposium

Torah- en Koranrecitatie in Nederland

Datum: 9 februari 2016
Tijd: 15 – 17 uur
Locatie: Meertens Instituut, Amsterdam, Symposiumzaal
Route: http://tinyurl.com/hwq3clm

Sprekers
dr. Dániel Péter Biró (University of Victoria, Canada)
dr. Peter van Kranenburg (Meertens Instituut)
drs. Fred Gales (onafhankelijk antropoloog en veldwerker)

Daarnaast zullen enkele van de recitatoren aanwezig zijn.

Tijdens dit symposium zal een onderzoekslijn worden gepresenteerd die de afgelopen jaren is opgezet door onderzoekers van het Meertens Instituut, University of Victoria, en de Universiteit van Utrecht. In deze samenwerking zijn computationele tools ontwikkeld voor het analyseren van recitatie van de Koran en Torah. Het onderzoek richt zich met name op de praktijk van het reciteren in Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een collectie veldwerkopnames die tussen 2011 en 2016 zijn gemaakt in verschillende Joodse en Islamitische gemeenschappen in Nederland. In de collectie, die kan worden beschouwd als een dwarsdoorsnede van recitatiepraktijk in Nederland, zijn zowel specifiek Nederlandse voordrachttradities met lange geschiedenis als recente ontwikkelingen vastgelegd. Hierdoor heeft deze collectie een grote historische en documenterende waarde. Tijdens het symposium wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoeksresultaten die de afgelopen jaren zijn gepresenteerd, vergezeld van voorbeelden en discussies met aanwezige recitatoren uit verschillende Joodse en Islamitische stromingen in Nederland.

Programma
15.00 Lezingen over het project, het onderzoek en het veldwerk
16.00 Discussie en demonstratie door de recitatoren
16.30 Vragen en discussie
17.00 Einde

De talen tijdens het symposium zijn Nederlands en Engels.

Registratie
Als u het symposium wilt  bijwonen, verzoeken wij u zich te registreren door een email te sturen naar: peter.van.kranenburg@meertens.knaw.nl.

Dit project is ondersteund door het Computational Humanities Programme van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen onder auspiciën van het Tunes & Tales project en door de University of Victoria (Canada).

===============================================

We hereby invite you to the symposium

Torah and Qur’an Recitation in the Netherlands

Date: February 9, 2016
Time: 15:00-17:00
Place: Meertens Instituut, Amsterdam, Symposiumzaal
Directions: http://tinyurl.com/hwq3clm

Speakers
dr. Dániel Péter Biró (University of Victoria, Canada)
dr. Peter van Kranenburg (Meertens Instituut)
Fred Gales, M.A. (independent anthropologist)

Several reciters from Jewish and Islamic communities will be present for discussion and demonstration.

This symposium will focus on research of Torah and Qur’an recitation as practiced in the Netherlands. Since 2008, researchers at the University of Victoria, the Meertens Institute and Utrecht University have developed tools for computational analysis of te’amim, the Jewish cantillation signs and rules of Qur’an recitation. The research team will give a summary of this computational research, which has been presented at international conferences and in peer-review publications. Employing field-recordings of Torah and Qur’an recitation collected between 2011 and 2016, these investigations are based on a cross-section of contemporary Jewish and Muslim recitation practices. These recordings document established Dutch traditions of recitation as well as influences from newer immigrant communities in the Netherlands. As unique traditions of Jewish and Islamic communities are represented in these field-recordings, the collection exists as a relevant resource for scientific research and an important archive of historical and documentary recordings for communities within the Netherlands and beyond.

Programme
15.00h Project Overview Research, and Fieldwork
16.00h Discussions and demonstrations of Torah Reading and Qur’an recitation with members of Jewish and Islamic communities in the Netherlands
16.30h Questions and discussion
17.00h End of the symposium

The languages during the symposium are Dutch and English.

Registration
If you wish to attend the symposium, please register by sending an email to peter.van.kranenburg@meertens.knaw.nl

This work is supported by the Computational Humanities Programme of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, under the auspices of the Tunes & Tales project and the University of Victoria, British Columbia, Canada.
— Peter van Kranenburg, PhD, MSc, MA. http://www.meertens.knaw.nl/cms/staff/142502-peterkhttp://www.lodebar.nl/pvk Visiting Address:Meertens Instituut, Room 0.54Joan Muyskenweg 25; 1096 CJ Amsterdam; Netherlands Postal Address: Postbus 94264; 1090 GG Amsterdam; NetherlandsTel: +31 (0)20 4628533