SURF Onderzoeksdag op 9 februari 2012

Het SURFshare programma wordt afgesloten met de SURF Onderzoeksdag op 9 februari 2012 in Media Plaza in Utrecht.

Deze dag biedt onderzoekers en hun ondersteuners de kans om bij elkaar te komen om de mogelijkheden van ICT in het onderzoek te bespreken. Wat hebben onderzoekers nodig, wat zijn de laatste ontwikkelingen en welke toekomstvisies leven er?

Ter informatie een tweetal films van het SURFShare programma:

Algemene inleiding op samenwerkingsomgevingen voor onderzoekers (Collaboratories) en de meerwaarde van deze manier van online samenwerken.
Deze film geeft uitleg over wat Collaboratories zijn en wat deze voor meerwaarde bieden voor onderzoekers. Onderzoekers en ondersteuners delen de ervaringen die ze hebben opgedaan in SURFshare-projecten die in 2009 zijn uitgevoerd bij instellingen in Nederland.
http://www.youtube.com/watch?v=g_njb2qWxUo

Meer informatie: http://www.surffoundation.nl/collaboratories

De tweede film geeft uitleg over het SURFshare-project ‘Hublab 2’ dat in 2009 is uitgevoerd door de Virtual Knoweldge Studio en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), onderzoeksinstituten van de KNAW. In dit project is een samenwerkingsomgeving voor onderzoekers (Collaboratory) opgezet die is gebruikt door zes onderzoeksgroepen. Het gaat hierbij om internationale samenwerkingsprojecten rond het verzamelen, standaardiseren, analyseren, beschikbaar stellen en archiveren van data.
http://www.youtube.com/watch?v=ZKqAbNBn19I&feature=related

Meer informatie over het SURFshare-project ‘Hublab 2’: http://www.surffoundation.nl/nl/projecten/Pages/HubLab-2-Naar-succesvolle-implementatie-van-het-Liferay-platform-in-historisch-onderzoek.aspx