Programma e-Humanities van start

03-02-2011

Met het programma e-Humanities wil de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kennis opbouwen van de mogelijkheden van informatietechnologie voor de alfa- en gammawetenschappen en onderzoek op dat terrein bijeenbrengen. Samen met universitaire onderzoekers ontwikkelen onderzoekers van KNAW-instituten innovatieve theorieën en hulpmiddelen. Het programma loopt tot 2015.

De werkzaamheden worden geconcentreerd rond twee thema’s: computational humanities en cultures of e-humanities.

Onder computational humanities wordt verstaan het ontwikkelen van instrumenten, methoden en benaderingen voor het verzamelen, opslaan, verwerken, documenteren en weergeven van gegevens.

Bij cultures of e-humanities gaat het om onderzoek naar het effect van innovatie op de manier waarop alfa- en gammawetenschappers onderzoek doen.

foto: Kyle Bean

Het e-Humanities-programma wordt geleid door professor Sally Wyatt. Dr. Andrea Scharnhorst is de wetenschappelijk coördinator van Computational Humanities. De groep bestaat verder uit dr. Anne Beaulieu (KNAW), professor Jan Kok (Radboud Universiteit Nijmegen/IISG-KNAW) en dr. Charles van den Heuvel (Huygens Instituut-KNAW). Jeannette Haagsma is verantwoordelijk voor de coördinatie en Anja de Haas bemant het secretariaat.

Meer informatie: Website Programma e-Humanities

Contactpersoon: Jeannette Haagsma, jeannette.haagsma@vks.knaw.nl

Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Afdeling Communicatie
Telefoon 020 551 0759
communicatie@bureau.knaw.nl
www.knaw.nl