Prijsvraag-online-visualisatie-Nationale-Wetenschapsagenda

PRIJSVRAAG ONLINE VISUALISATIES NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA

Op dit moment wordt een Nationale Wetenschapsagenda voor Nederland opgesteld, die de
thema’s en onderzoeksvragen gaat bevatten waar Nederland zich de komende jaren op gaat
richten. Een groot aantal individuen en organisaties in Nederland heeft in totaal 11.700
vragen aan de wetenschap ingediend die hier het fundament voor gaan vormen. De vragen
zijn door jury’s gebundeld, en worden nu bediscussieerd door het publiek. Het proces tot nu
toe heeft een rijkdom aan materiaal opgeleverd die het secretariaat van de Nationale
Wetenschapsagenda op een aantrekkelijke manier voor verschillende doelgroepen
toegankelijk wil maken. Om dit te realiseren schrijft de Nationale Wetenschapsagenda een
prijsvraag uit onder studenten, onderzoekers, marktpartijen en andere geïnteresseerden die
op dit terrein deskundig zijn.

Over de Nationale Wetenschapsagenda
In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de
wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda
bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen
wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
De agenda zal bestaan uit een aantal veelbelovende wetenschappelijke thema’s. Een groot
aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van die thema’s. De vragen kunnen van
belang zijn voor de wetenschap zelf, voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
of voor het benutten van economische kansen.

In april van dit jaar is een publieke oproep tot het indienen van vragen aan de wetenschap
gedaan. Tot 1 mei 2015 kon iedereen in Nederland zijn of haar vragen aan de wetenschap
stellen via www.wetenschapsagenda.nl. In totaal hebben individuen en partijen uit de
wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties meer dan 11.000 vragen
ingediend.

Vijf wetenschappelijke jury’s hebben de ingediende vragen gebundeld en per bundel
(cluster) van overkoepelende vragen voorzien. De jurering is op 5 juni 2015 afgerond en
resulteerde in het rapport ‘Elfduizend vragen in perspectief. Rapportage jurering Nationale
Wetenschapsagenda’. Alle vragen en overkoepelende vragen zijn inmiddels ook in te zien
via https://vragen.wetenschapsagenda.nl.

Tijdens drie conferenties op 16, 17 en 18 juni zijn de ingediende vragen verrijkt, gebundeld
en met elkaar in verbinding gebracht, elke dag vanuit een ander perspectief: de
wetenschap, het bedrijfsleven en de maatschappij. De conferenties vormen het startpunt
van een dialoog over de vragen. Kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke
organisaties zullen de komende maanden het gesprek over de vragen aangaan met
vragenstellers en andere geïnteresseerden.

Parallel hieraan wordt de Nationale Wetenschapsagenda opgesteld. Hierbij zal tevens
rekening worden gehouden met de bestaande nationale en internationale agenda’s voor
onderzoek, kennis en innovatie. Eind november 2015 wordt de Nationale
Wetenschapsagenda gepresenteerd.
Meer informatie over het proces van agendaontwikkeling vindt u via
www.wetenschapsagenda.nl.