interface-design, Matthijs Droes, Meertens Institute. eHumanities Group - New Trends in eHumanities

Matthijs Dröes, Meertens Institute

DATE

June 20, 2013

! With apologies to non Dutch speakers: this workshop will be held in Dutch !

Workshop: interface design voor geesteswetenschappelijk onderzoek

Thema van de workshop: Zoeken voor onderzoek in grote hoeveelheden digitale informatie (big data)

Kernvragen waarop in de workshop een antwoord getracht wordt te vinden, zijn:

– Welke werkwijzen hebben verschillende geesteswetenschappers als het gaat om het inzetten van een digitale collectie voor onderzoek.

– Waarop wil je/een geesteswetenschapper/onderzoeker zoeken in gedigitaliseerde teksten/publicaties

– Wat kan men zoeken

– Wat wil men eruit halen

Het thema is te groot om geheel te omvatten, daarom wordt er gewerkt rondom relevante voorbeelden die in de workshop als casus dienen. Het kan zijn dat deze voorbeelden in de workshop bepaald worden.

Aangezien in delen van de workshop brainstormtechnieken worden toepast, wordt de workshop in het NL gehouden.

Graag inschrijven bij  anja.de.haas@ehumanities.knaw.nl voor 18 juni.

(Presentation slides)

Bio

Matthijs Droes is mei j.l. bij het Meertens Instituut gestart als interactie ontwerper. Hij is daar op dit moment betrokken bij het Nederlab project. Zijn intresse in het ontwerpen van human computer interfaces richt zich op het gebruik (user centered design) en beleving, de mogelijkheden van techniek en de doelstelling van het product. Hij studeerde industrieel product ontwikkeling aan de TU Delft. De laatste jaren werkte hij voor een aantal grote automatiseringsprojecten bij De Belastingdienst, USG people, de Digitale Werkplek Rijksoverheid en Samsung. De nadruk lag daarbij op het ontwerpen van complexe taakgerichte interfaces met een hoog transactioneel gehalte. Zijn interesse voor dit soort complexe ontwerpvraagstukken vindt bij het Meertens Instituut vervolg.