Digital Humanities: hype of revolutie?

UITNODIGING

10 december 2013 – 21 januari 2014 — 6 februari 2014

KNAW en NWO presenteren de lezingenreeks:Digital Humanities: hype of revolutie?

Wat zijn de digital humanities? Waarom noemt men ze ‘the Next Big Thing’? En in welke maatschappelijke behoefte voorziet het fenomeen?

In drie bijeenkomsten, georganiseerd door KNAW en NWO en ingeleid door Piek Vossen, hoogleraar computationele lexicologie aan de VU, geven wetenschappers hun visie op de ontwikkelingen.

Data

Tijd

Plaats

10 december 2013 — 21 januari 2014 — 6 februari 2014

20.00 – 22.00 uur

Academisch Cultureel Centrum SPUI25
Spui 25-27, 1012 XM Amsterdam

Lange tijd lijken de geesteswetenschappen aan de zijlijn te hebben gestaan van de stormachtige ontwikkelingen in de wetenschap, maar de digitalisering van onderzoeksgegevens en collecties leidt nu tot een nieuw elan. Digitalisering bereidt de weg voor nieuwe onderzoeksvragen, analyses en toepassingen die voorheen niet mogelijk waren.

Drie avonden:10 december 2013: De digitale kaart van landschap, architectuur en verstedelijking
De virtuele en de fysieke wereld worden in toenemende mate één. Vanuit de digitale wereld wordt gegluurd in de fysieke wereld en via augmented reality worden digitale beelden geprojecteerd op de werkelijke wereld. Marianne Linde (TNO) en Maurice de Kleijn (VU) haken in op deze ontwikkelingen en de implicaties die ze hebben op spatial oriented digital humanities met name gericht op geschiedenis en erfgoed van landschappen en de aansluiting daarvan op de op dit moment gaande ‘revolutie’ in de ruimtelijke ordening. Marianne Linde geeft een lezing over Geodesign. Maurice de Kleijn schetst  welke kansen er in deze revolutie liggen voor op het verleden gerichte disciplines. Hij presenteert daarbij de eerste resultaten van zijn experiment in de Romeinse wijk Testaccio.

21 januari 2014: De Gouden Eeuw: de ontsluiting van een schatkamer aan informatie
Over de Gouden Eeuw zijn al veel gegevens beschikbaar, maar die zijn verspreid over veel verschillende bronnen en databases. Voor onderzoekers in de digital humanities is de uitdaging die kennis en informatie op zo’n manier beschikbaar te maken dat de ene bron de andere kan aanvullen. Inger Leemans (VU) en Julia Noordegraaf (UvA) laten zien hoe dat onderzoek in zijn werk gaat en hoe dit bijdraagt aan het duiden van de ontwikkelingen in de Gouden Eeuw.

6 februari 2014: Het gezicht van de sociale media
Door het gebruik van social media te bestuderen, kun je veel te weten komen over wat mensen beweegt. Dat onderzoek kan een schat aan informatie opleveren, die van grote waarde is voor bijvoorbeeld de traditionele media. Wieneke van Vucht en Herman Meijer van tv-programma Pauw & Witteman en Richard Rogers en Erik Borra van de UvA vertellen over hun gezamenlijke onderzoek naar het gebruik van social media. Wat levert deze samenwerking op? Welke wensen en kansen zijn er?Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op de website van SPUI25.

Annelies ten Have
Beleidsmedewerker Genootschap KNAW Secretaris Akademie van Kunsten KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0746
knawgenootschap@knaw.nl
www.knaw.nl