oratie M.Worring

Kennisnetwerken: digitale methoden en geschiedbeoefening

Vrijdag 30 januari 2015, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. C.M.J.M. van den Heuvel, in samenwerking met het Huygens ING-KNAW benoemd tot Hoogleraar Digitale methoden en geschiedwetenschappen, in het bijzonder de geschiedenis van kennis- en informatiewetenschappen, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Kennisnetwerken: digitale methoden en geschiedbeoefening

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van
de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de
Rector Magnificus prof. dr. D.C. van den Boom.