CLICKNL | CULTUREEL ERFGOED Inside out: Stadsarchief Amsterdam

CLICKNL | Cultural Heritage organiseert op 26 juni een openbare briefing en brainstorm rondom het thema ‘Erfgoed toegankelijk maken.’ Tijdens deze dag gaan creatieven en erfgoedprofessionals samen aan de slag met een concrete case rondom de collectie van het Stadsarchief Amsterdam.

Programma

CLICKNL | ERFGOED werkt voor deze sessie samen met ondernemersplatform Vindcreatieven.nl en Doe Het Niet Zelf. In de ochtend is er een plenaire sessie met  sprekers afkomstig uit de erfgoedwereld en creatieve industrie; Julia Noordegraaf, hoogleraar Erfgoed en Digitale Cultuur aan de UvA en Ellen Fleurbaay van het Stadsarchief Amsterdam. In de middag zullen onderzoekers, erfgoedprofessionals en creatieve ondernemers samen rond de tafel gaan om zo tot innovatieve ideeën te komen. In kleine groepen zal concreet aan een actueel vraagstuk worden gewerkt, onder aanvoering van Doe Het Niet Zelf. De ideeën zullen aan het eind van de middag worden gepresenteerd.

CLICKNL: INSIDE OUT SESSIE

CLICKNL wil de kennis die beschikbaar is in de erfgoedwereld zo goed mogelijk koppelen aan innovatie binnen de creatieve industrie. Centrale vraag daarbij is: ‘GEZOCHT –  creatieve en innovatieve ideeën en nieuwe businessmodellen om historisch erfgoed nieuwe toekomst te geven. Met de sessie in het Stadsarchief hopen we nieuwe ideeën op te doen en zo creatieve ondernemers, onderzoekers en erfgoedprofessionals meer te laten samenwerken.

Deelnemen:

Erfgoedprofessionals  en creatieve ondernemers zijn van harte welkom om deze sessie bij te wonen.

Datum en plaats: 26 juni van 10:00 tot 17:00 in het Stadsarchief Amsterdam.

Sprekers o.m.: Patricia Alkhoven (CLICKNL | ERFGOED), Julia Noordegraaf, hoogleraar digitalisering (UvA), Ellen Fleurbaaij (Stadsarchief Amsterdam)

Het aantal plaatsen is beperkt. Opgeven kan door een e-mail te sturen met als onderwerp:  ‘Erfgoed toegankelijk maken’  aan annemieke.arendsen@meertens.knaw.nl.