CLARIN-NL Call 4 is geopend

Call 4 bevat een Open Call en een Gesloten Call.

Open Call

De CLARIN-NL Open Call 4 is open vanaf maandag 2 juli 2012. De deadline voor indiening is woensdag 26 september 2012, 13:00 uur CET. Het totale budget voor deze oproep is 600k euro. Het maximale budget voor een project is 120k euro. Alle voorstellen worden geëvalueerd en gerangschikt door het International Advisory Panel (IAP) en National Advisory Panel (NAP). Midden december 2012 zal het bestuur beslissen over de honorering van de ingediende projectvoorstellen. Gehonoreerde projecten kunnen begin 2013 van start gaan. Meer informatie over de oproep is te vinden op onze website.

(link in English: http://www.clarin.nl/call/379)

Gesloten Call

Naast de Open Call organiseert CLARIN-NL in 2012 ook een Gesloten Call. De Gesloten Call is er om ervoor te zorgen dat alle disciplines binnen de geesteswetenschappen aan bod komen in CLARIN-NL. De Gesloten Call staat alleen open voor onderzoekers die hier expliciet voor zijn uitgenodigd door het CLARIN-NL bestuur. Details over de Gesloten Call vindt u hier.

(link in English: http://www.clarin.nl/call/375)

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 30 augustus (± 13:00-18:00) organiseert CLARIN-NL een informatiebijeenkomst in verband met Call 4. Het uitvoerend bestuur zal praktische informatie geven over de oproep en lopende en afgeronde projecten zullen hun ervaringen presenteren. Verdere details volgen binnenkort op onze website.

(Link in English: http://www.clarin.nl/event/395)

Algemene informatie over CLARIN-NL

Het CLARIN-NL project heeft als doel om een onderzoeksinfrastructuur te creëren voor geesteswetenschappers die werken met talige data en tools. Het project is gestart in april 2009 en loopt tot april 2015. CLARIN-NL is de nationale tegenhanger van de CLARIN ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

Een infrastructuur voor talige data en tools moet ten eerste faciliteiten bieden voor het opslaan van data en tools. Ook moeten er faciliteiten zijn die de data en tools zichtbaar en toegankelijk maken voor onderzoekers. Verder moeten tools toegepast kunnen worden op data. CLARIN-NL probeert deze faciliteiten te implementeren bij de CLARIN Centres (zie CLARIN Centres pagina). Ten tweede moet de infrastructuur gevuld worden met data en tools en hun metadata, die moeten voldoen aan CLARIN-standaarden. Dit is het punt waarop onze calls in beeld komen. CLARIN-NL heeft de afgelopen jaren al drie calls georganiseerd voor curatie- en demonstratorprojecten om de CLARIN-infrastructuur te vullen (bekijk deze pagina om een indruk te krijgen van de typen projecten die binnen CLARIN-NL worden uitgevoerd). Deze projecten nemen bestaande data en tools als basis en proberen ze CLARIN-compatibel te maken door er CLARIN-standaarden en best practices op toe te passen. Ook de vierde call is bedoeld voor voorstellen uit de geesteswetenschappen die plannen presenteren om data te cureren, een demonstrator te maken, of een combinatie van beide.

Meer informatie over CLARIN-NL is te vinden op onze website. Als u specifieke vragen hebt, kunt u contact opnemen met het CLARIN-NL Bureau (e: clarinnl@uu.nl, t: +31 30 253 6279). U kunt ook bij het CLARIN-NL Bureau terecht als u een voorlopige versie van een voorstel wil laten checken dat u wil indienen in Call 4.

Information in English:

http://www.clarin.nl/call/375

http://www.clarin.nl/call/379

http://www.clarin.nl/event/395