Call voor projecten in het kader van de speerpunten Creatieve Industrie en Digitale Geesteswetenschappen

In 2011 hebben de UvA en de VU twee speerpunten benoemd: Creatieve Industrie en Digitale Geesteswetenschappen. In de eerste helft van 2012 zijn tegen de twintig projecten van start gegaan met embedded researchers en in samenwerking met private partners. Voor een overzicht van deze projecten zie respectievelijk www.circa.uva.nl enwww.cdh.uva.nl. In 2013 en 2014 zijn opnieuw middelen beschikbaar voor projecten van dit type, die in een tweede tranche worden toegekend.

Tijdschema:

• De deadline voor het indienen van de UvA-projecten voor Creatieve Industrie en Digital Humanities is 27 mei 2013. Projecten die na deze datum worden ingediend dingen niet mee. Het dossier moet worden ingediend als één pdf-bestand.

• UvA zal begin juni de projectvoorstellen beoordelen, VU begin juli. De bekendmaking van de uiteindelijke toekenning is voor de UvA op 28 juni gesteld, voor de VU op 5 juli.

• Projecten gaan van start tussen 1-8-2013 en 1-1-2014. Alle projecten dienen uiterlijk 31-12-2014 te zijn afgerond.

Voor verdere informatie:

http://cdh.uva.nl/news-and-events/news/content/2013/04/call-voor-projecten.html

http://circa.uva.nl/news-and-events/news/content/2013/04/call-voor-projecten.html