3TU.Datacentrum en DANS organiseren Nederlandse Dataprijs

3TU.Datacentrum en DANS organiseren de Nederlandse Dataprijs, een prijs voor onderzoekers die onderzoeksgegevens bij elkaar brengen, documenteren en toegankelijk maken voor de wetenschap. Er is een prijs voor de humaniora en sociale wetenschappen en een prijs voor de exacte en technische wetenschappen.


Steeds meer onderzoekers onderkennen het belang van gedeelde onderzoeksgegevens. Inzicht in en toegang tot deze waardevolle data maken het gebruiken ervan bij nieuw onderzoek of bij het ontwikkelen van toepassingen een stuk eenvoudiger. 3TU.Datacentrum en DANS stimuleren het beter benutten van onderzoeksgegevens door diegenen die data toegankelijk maken te belonen met de Nederlandse Dataprijs 2012.

Nominaties en prijzen

Kandidaten kunnen tot 1 juli aanstaande worden genomineerd op grond van een bijzondere dataset of hun werk op het gebied van data-archivering in het algemeen. Nomineren kan via de websites van de organisatoren. Op deze sites staan ook de criteria waaraan de gearchiveerde data moeten voldoen.

Een jury selecteert in september uit de voordracht voor iedere prijs drie genomineerden, waaruit in oktober de winnaars worden gekozen. Deze ontvangen: een sculptuur, € 7.500 om de dataset toegankelijk(er) te maken (bijvoorbeeld door een symposium te organiseren of de data online te ontsluiten) en een geheel verzorgd diner voor de groep onderzoekers betrokken bij het voortbrengen en toegankelijk maken van de bewuste dataset.

Vragen?
Wilt u meer weten over de Nederlandse Dataprijs? Neem bij vragen over de humaniora en sociale wetenschappenprijs contact op met drs. Heiko Tjalsma (DANS) en bij vragen over de exacte en technische wetenschappenprijs met ir. Jeroen Rombouts (3TU.Datacentrum).